รับสมัครงาน

ตำแหน่ง

– ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
– ฝ่ายบัญชี  1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่ธุรการ  1 อัตรา
– นักศึกษาฝึกงาน

คุณสมบัติ
– ชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี
– วุฒิ ปวช. / ป.ตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาตามตำแหน่งหรือที่เกี่ยวข้อง
– มีทักษะในการประสานงาน การติดต่อหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีทักษะในการจัดทำเอกสาร
– สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
– รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน
– ตามโครงสร้างขององค์กร


สนใจสมัครงานติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-431-2436

16/3 ซอยหมู่บ้านชวนชื่น เพชรเกษม 81 ถนนมาเจริญ
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160