หมวดหมู่ : รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับ 2559 โดย ICTLawCenter

หมวดหมู่ย่อย : รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับ 2559 โดย ICTLawCenter
( คลิกเพื่อดาวโหลด )

มาทำความรู้จักกับร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

  1. Info Graphic รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับ 2559
  2. Info Graphic พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ใหม่ ไม่มี Single Gateway
  3. press release
  4. สรุปสาระสำคัญร่าง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับ 2559
  5. FAQ