หมวดหมู่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดหมู่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

( เลือกหมวดหมู่ )

  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
  2. ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. SOCIAL MEDIA: การสื่อสารทุกที่ทุกเวลา ในสังคมข้อมูลข่าวสารและพื้นที่ส่วนตัว
  5. แนวโน้มของโซเชียลมีเดีย : โซเชียลมีเดียคืออะไร
  6. คำถาม/คำตอบ ของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่าย
  7. พระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  8. ความก้าวหน้าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
  9. นวัตกรรม นวัตกรรม (Innovation)