การจัดการระบบธุรกิจ

การจัดการระบบธุรกิจ

การจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่จะอธิบายถึงกิจกรรมและเหตุการณ์ ( หรือ ) ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจ กิจกรรมเหล่านี้จะเติบโตอย่างรวดเร็วโดยใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ประเภทนี้ยังมีเครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องมือ BPM

BPM เครื่องมือการจัดการกระบวนการทางธุรกิจเครื่องมือเป็นชนิดของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวแทนของกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆเป็นภาพสัญลักษณ์กราฟิก ข้อความเหล่านี้จะแตกต่างกันออกเป็นหลายมาตรฐานซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะเดียวกันในประเภทเดียวกันของสัญกรณ์ ได้รับความนิยมเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง BPMN (Business Process Model Notation) หลังจากการออกแบบการไหลของกิจกรรมที่ผู้ใช้จะวาดไหลโน้ตลงในเครื่องมือ BPM ออกแบบ การไหลสามารถดึงออกมาได้อย่างง่ายดายโดยเพียงแค่ลากและวางเช่นการใช้ MS Visio แต่แตกต่างกันในเครื่องมือ BPM ที่ตระหนักถึงความหมายของแต่ละโน้ต แต่ Visio ไม่ได้ตระหนักถึงความหมายของเดียวของสิ่งใด ๆ ที่ผู้ใช้วาด BPM เครื่องมือแตกต่างกันในคุณสมบัติและฟังก์ชั่นในหมู่ผู้ขายที่ให้บริการโซลูชั่น BPM บางคนอาจให้การจำลอง ในขณะที่คนอื่น ๆ อาจจะไม่มีการจำลอง