การจัดการประสิทธิภาพการใช้งาน

การจัดการประสิทธิภาพการใช้งาน

การจัดการประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันหรือ (APM) อาจกำหนดให้เป็นกระบวนการที่ไม่สามารถแก้ไขได้และการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางด้าน IT เพื่อช่วยในการตรวจสอบวินิจฉัยการเยียวยาแก้ไขและรายงานประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันของคุณเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติตรงกับหรือสูงกว่าของผู้ใช้และความคาดหวังของธุรกิจ ประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันจะเกี่ยวข้องกับความเร็วในการทำธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ในนามของหรือข้อมูลที่ถูกส่งไปยังผู้ใช้ปลายทางโดยแอปพลิเคชันผ่านทางเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่ง หรือแอปพลิเคชันโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการบนเว็บได้

เมื่อไอทีมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น ความหลากหลายและซับซ้อนกลายเป็นสิ่งที่ ท้าทายผู้ให้บริการและผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ จะทำอย่างไรให้ระบบงาน หรือแอพพลิเคชั่น (Application) เหล่านี้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะมั่นใจได้อย่างไรว่าผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น ยังคงได้รับ บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการคิดค้น การบริหารจัดการสมรรถภาพของระบบขึ้น หรือที่เรียกว่า Application Performance Management (APM)