ผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอที

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย (IT)