การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการกำหนดแนวทางและแผนดำเนินงาน…

  • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการกำหนดแนวทางและแผนดำเนินงานการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
  • ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2561
  • โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร