การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง และความสุขในการทำงาน โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิรลงกรณ รุ่นที่ 1

  • การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง และความสุขในการทำงาน โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิรลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 1
  • ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 25 กุมภาพันธ์ 2561
  • สถานที่ หมู่เกาะช้าง จ.ตราด (หาดไก่แบ้)
  • ผู้เข้าโครงการจำนวน 126 คน