โลกแห่งยุคดิจิทัล

ในปัจจุบันนี้โลกแห่งยุคดิจิทัลนี้ กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีด้านการสื่อสารก็กำลังก้าวหน้า ผู้คนมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพิ่มมากขึ้น สามารถเห็นหน้ากัน แม้อยู่ไกลกันคนละซีกโลก อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะมีประโยชน์ แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถทำให้ผู้ใช้งานตกอยู่ในความเสี่ยงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหากคุณอาศัยอยู่ในประเทศที่มีการปิดกั้นหรือมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ถึงแม้ว่าประเทศนั้นๆจะเป็นประเทศที่เสรีและไม่ปิดกั้น ข้อมูลของคุณก็ยังสามารถถูกบุคคลอื่น เช่น รัฐ บริษัทหรือบุคคลธรรมดาคนอื่นๆ นำไปใช้ในทางที่ผิดได้ ถึงแม้ว่าบุคคลผู้นั้นจะไม่ได้ตั้งใจก็ตาม แล้วคุณจะมีวิธีการป้องกันข้อมูลของตนเองอย่างไร? เครือข่ายไหนที่ปลอดภัย? ข้อมูลส่วนตัวของคุณนั้นมีความปลอดภัยมากพอหรือไม่?

 

โลกแห่งดิจิทัล DigitalAsia