กระทรวงดิจิทัลฯ ติดตามเฝ้าระวังเว็บไซต์ไม่เหมาะสม 24 ชั่วโมง ด้วยศูนย์ CSOC

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) (MDE) เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ มีการติดตามและตรวจสอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และมีผลต่อความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งภาครัฐ อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CSOC)

ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงฯ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนี้โดยตรง คือ กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.) และทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) โดยการใช้อำนาจตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 26/2557 ซึ่งให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดิม) แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะทำงานด้านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อตรวจสอบ ระงับ และใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันเกี่ยวเนื่องกับการปลุกระดม ยั่วยุ สร้างความรุนแรง ความไม่น่าเชื่อถือและไม่เคารพกฎหมาย ตลอดจนต่อต้านการปฏิบัติงานของ คสช. ในการดำเนินการ กรณีเป็นการละเมิดต่อสถาบันฯ หากเว็บดังกล่าวเข้าข่ายให้สามารถปิดได้ทันที

นอกจากนั้น ยังมีศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือ CSOC (Cyber Security Operation Center) ตั้งอยู่ที่อาคาร 9 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ ภายใต้การกำกับดูแลของกองป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.) สำนักงานปลัดกระทรวงดีอี ผนวกการทำงานกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ของ สตช. เพื่อคอยติดตาม เฝ้าระวัง ข้อความในสื่อออนไลน์ต่างๆ รวมถึงสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีบุคลากรในการดำเนินงานร่วม 100 คน หากพบเว็บไม่เหมาะสมในไทย พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการปิดเว็บได้ทันที แต่ถ้าเป็นประเด็นไม่เหมาะสมที่มีแหล่งข้อมูลจากต่างประเทศ กระทรวงดีอีได้ประสานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ในการติดตามข้อมูล หากมีประเด็นเป็นเรื่องกฎหมาย กระทรวงฯ จะมีการประสานงานไปยังสถานทูตเพื่อเจรจาหารือในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

รายงานจากกระทรวงดิจิทัลฯ รายงานว่า ช่วงหลังจากวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา พบมีเว็บที่หมิ่นสถาบันฯ ประมาณ 50 – 60 URL และสามารถจับกุมได้บางส่วน ซึ่งเว็บดังกล่าวยังมีการกระจายไป URL อื่นอีก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเว็บเพจที่มีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอยู่ต่างประเทศ

ส่วนเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไทย กระทรวงฯ จะมีการตรวจสอบหากเข้าข่ายกระทบต่อความมั่นคง และกรณีละเมิดต่อสถาบัน กระทรวงฯ สามารถใช้อำนาจกฎหมายตามประกาศของ คสช. ปิดเว็บที่ไม่เหมาะสมได้ทันที กรณีเว็บไซต์ที่พบว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ที่ระบุความผิดเกี่ยวกับลามก อนาจาร หมิ่นสถาบัน ต้องมีการตรวจสอบเพื่อหาหลักฐาน โดยจะส่งเรื่องมายังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี เพื่อตรวจสอบก่อนส่งเรื่องต่อไปยังศาลเพื่อขออำนาจศาล และแจ้งไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศโดยเร็วที่สุด ซึ่งขณะนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการในต่างประเทศอย่างเต็มที่”

พล.อ.อ.ประจินฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับการดำเนินงานนั้น เราจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ วงใน คือ ผู้ที่เริ่มต้นจัดทำและเผยแพร่เว็บไซต์ เราจะดำเนินการตามกฎหมาย ส่วนวงกลาง คือ กลุ่มที่กดไลค์ กดแชร์ และ วงนอก คือ ผู้ชมทั่วไป ทั้งสองกลุ่มนี้เราจะทำความเข้าใจพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ อย่าตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มผู้ไม่หวังดีดังกล่าว โดยขอให้หยุดดู หยุดไลค์ หยุดแชร์ เพราะอาจจะได้รับโทษทางกฎหมาย ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์”

 

 

ข้อมูลจาก : รัฐบาลไทย
: it24hrs.com