การประชุมเชิงปฎิบัติการกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฎิบัติ

  • การประชุมเชิงปฎิบัติการกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฎิบัติ
  • ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560
  • ณ ห้องประชุม  โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี
  • ผู้เข้าอบรม : จำนวน 65 คน