กฎหมายใหม่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560 (ฉบับที่ 2) ที่ต้องอ่าน!

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ประกาศราชกิจจานุเบกษา: 24 มกราคม 2560
บังคับใช้: 120 วันนับแต่ประกาศ
เท่ากับว่าเริ่มใช้กลางปี 2560

สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา (คลิกที่นี่) PDF

 

 

ข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา