การป้องกันคอมพิวเตอร์ให้ปลอดภัย

ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ควรมีความรู้และปฏิบัติตามในการรักษาคอมพิวเตอร์ ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการท่องอินเทอร์เน็ต เลขบัตรเครดิตและข้อมูลอื่นๆ ให้ปลอดภัย

การใช้เบราเซอร์ให้ปลอดภัย

ประวัติการเข้าใช้เว็บเบราเซอร์ สิ่งที่เราค้นหาจากอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ที่เข้าชม หรือข้อความที่โพสบนอินเทอร์เน็ตของเรานั้นอาจเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นที่ต้องการของบุคคลอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัว

1 8 9 10