แคสเปอร์สกี้ แลป เผย…โลกโซเชียลทำคนจิตตกมากขึ้น!

โซเชียลมีเดีย เป็นช่องทางสื่อสารการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อนใหม่ ใช้ในการแชร์ความทรงจำ และความรู้สึกดีๆ ระหว่างกัน

1 2 3 4 9