ผลของปัญญาประดิษฐ์ และ “หุ่นยนต์” ต่อตลาด “แรงงาน”

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ต่อตำแหน่งงาน การจ้างงาน และกิจการต่าง ๆ ในประเทศไทย

ไอดีซีเผย 10 แนวโน้มดิจิทัลที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ไอดีซีเผย 10 แนวโน้มดิจิทัลที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

“แจ็ค หม่า” ประเมินยุค AI ผงาด คนทำงานแค่วันละ 4 ชั่วโมง

AI หรือปัญญาประดิษฐ์ ที่กำลังบุกโลกอยู่ในขณะนี้ ไม่เพียงแต่จะทำให้มนุษย์ ผู้ซึ่งทำงานที่ใช้ทักษะระดับต่ำ รวมทั้งแรงงานที่ไม่มีการพัฒนาตน

1 2 3 4 7